Τα γκάτζετ ψηφοφορίας που μας παρέχει το Blogspot, είναι εξαιρετικά αξιόπιστα σε ενδεχόμενη μεγάλη αλλοίωση τους.
Για αυτό,
με την παρεχόμενη ευκολία και ταχύτητα, συν οτι είναι άριστα για χρήστες που θέλουν την πλήρη ανωνυμία,
δίνουν γρήγορα και αξιόπιστα μια ανεπίσημη ικανή ένδειξη για ένα θέμα.

Για να προτείνετε Ψηφοφορίες → Προτάσεις για Ψηφοφορίες
Για να αναρτήσετε κείμενα/άρθρα επι Ενεργών Ψηφοφοριών → Οδηγίες
Για να σχολιάσετε επι Ενεργών Ψηφοφοριών. → βλ. Θέμα Ψηφοφορίας


Η   Κ Α Λ Π Η
Πόσες ημέρες να είναι ενεργή μια ψηφοφορία;

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

Προτάσεις για Ψηφοφορίες 01

 
Στα σχόλια αυτής της σελίδας προτείνετε τις ψηφοφορίες.

[1] Η Πρόταση της Ψηφοφορίας
     (1) Tο σχόλιο πρότασης πρέπει να περιλαμβάνει και την δομή της ψηφοφορίας.
     (2) Εκτός και αναφέρετε ρητά στο σχόλιο ότι οι επιμελητές της σελίδας μπορούν να διαμορφώσουν με δικές τους επιλογές την προτεινόμενη ψηφοφορία.
     (3) Αυτό γίνεται για λόγους δεοντολογίας, μια και πολλά είδη ψηφοφοριών είναι ευαίσθητου αντικειμένου, έτσι αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις.
     (4) Στην περίπτωση μη αποδοχής πρότασης για ψηφοφορία, οι επιμελητές αναφέρουν τον λόγο στον ίδιο χώρο με το σχόλιο-πρόταση.
     (5) Λαμβάνονται υπόψη προτάσεις που γίνονται με σχόλια μόνο σε αυτή την σελίδα -βλ. και (6).
     (6) Λαμβάνονται υπόψη προτάσεις που γίνονται με σχόλια απο χρήστη "ταυτότητας".

[2] Δομή της Ψηφοφορίας
     (1) - Ποιο είναι το βασικό θέμα-ερώτηση;
Για τεχνικούς λόγους, αλλά, και λόγους άμεσης κατανόησης, να είναι μέχρι 8 λέξεις.
     (2) - Πολλαπλής, ή μιας απο πολλές, επιλογής;
     (3) - Ποιες είναι οι επιλογές για τις απαντήσεις;
Δεν υπάρχει περιορισμός από εμάς.
Για την καλύτερη «τύχη» της ψηφοφορίας στο κοινό, όμως, προτείνεται οι επιλογές να είναι μέχρι 15.
Το κείμενο των επιλογών, αν τις βάλετε όλες μαζί στον κειμενογράφο και τις μετρήσετε, στο σύνολο χαρακτήρων προτείνεται να είναι μέχρι 800 μαζί με τα κενά.
     (4) - Πόσες ημέρες να είναι ενεργή η ψηφοφορία;
Δώστε αριθμό ημερών, ή συγκεκριμένη ημερομηνία πέρατος.

[3] Διεύθυνση της Ψηφοφορίας
     (1) Όταν αναρτηθεί η Ψηφοφορία από τους επιμελητές, συνοδεύεται από κώδικα που είναι έτοιμος να επικολληθεί οπουδήποτε (σελίδες, φορουμ, mail, εκτυπώσεις) από κάθε ενδιαφερόμενο.
     (2) Ο κώδικας συνδέσμου της ψηφοφορίας συνεχίζει να ισχύει για πάντα, δλδ και μετά την ενεργή περίοδο της ψηφοφορίας.
     (3) Η Ψηφοφορία όταν πάψει να είναι ενεργή παραμένει για πάντα στην ίδια θέση και είναι εμφανή τα αποτελέσματα της.
     (4) Η Ψηφοφορία μπορεί να ακυρωθεί, ή αφαιρεθεί, μόνο αν το ζητήσει αυτός που την είχε προτείνει.
     (5) Στην περίπτωση αυτή (4), στην θέση της ψηφοφορίας θα υπάρχει αντίστοιχο κείμενο για την αφαίρεση της. Πχ "Θέμα:τάδε | Επιλογές:τάδε | Η ψηφοφορία αφαιρέθηκε/ακυρώθηκε απο τον προτείνοντα:τάδε |

[4] Σελίδα κειμένων και σχολιασμών
     (1) Η πολιτική της σελίδας επιβάλλει, για όλες τις ψηφοφορίες ανεξαιρέτως, να φιλοξενεί και αντίστοιχα σχόλια ή κείμενα. Δλδ να υπάρχει πάντα η δυνατότητα σε οποιονδήποτε να εκφραστεί για το αντικείμενο της ψηφοφορίας.
     (2) Έτσι για κάθε ψηφοφορία δημιουργείται υποχρεωτικά, και ταυτόχρονα, αντίστοιχη σελίδα για αναρτήσεις κειμένων και σχολίων.
     (3) (κενό)
     (4) Τα προτεινόμενα κείμενα για ανάρτηση δεν εγκρίνονται πάντα.
Αυτό για 10δες ενδεχόμενους λόγους και ποτέ λόγω σκοπιμότητας (αυτό αποκλείεται).
     (5) Για λόγους Δημοκρατίας, λοιπόν, και πολυφωνίας, αν κάποιο κείμενο δεν εγκριθεί για ανάρτηση, τότε, μπορεί να δοθεί πάλι αλλά σαν σχόλιο στην ίδια σελίδα. Με τήν ρητή σημείωση του συγγραφέα του, στο σχόλιο, να θεωρηθεί σαν κείμενο ανάρτησης. Στην περίπτωση αυτή οι επιμελητές φτιάχνουν έναν σύνδεσμο, στον χώρο ανάρτησης των κανονικών κειμένων, ο οποίος παραπέμπει κατευθείαν στο συγκεκριμένο σχόλιο.
     (6) Εξαιρείται της περίπτωσης «μη έγκρισης» ένα (μόνο) κείμενο από τον προτείνοντα την ψηφοφορία, αν το επιθυμεί. Έχει πάντα το δικαίωμα να το αναθεωρήσει, διορθώσει, αλλάξει, ή αφαιρέσει.
     (7) Για να αναρτήσετε κείμενα επι Ενεργών Ψηφοφοριών →
Τίτλος του mail (ακριβώς:)"Α Ν Α Ρ Τ Η Σ Η".
Τίτλος του κειμένου: Να αναφέρεται στο κείμενο του mail.
Πρώτη γραμμή του κειμένου (ακριβώς): [Ενεργή Ψηφοφορία: (copy θέματος, χωρίς τις επιλογές)]
     (8) Τα σχόλια δεν είναι υποχρεωτικό να απευθύνονται απαραίτητα σε κάποιο από τα κείμενα ανάρτησης.
     (9) Τα σχόλια είναι εντελώς ελεύθερα πλην της περίπτωσης:
          α - εμφανούς προσβολής προσώπου,
          β - κοινού αισθήματος,
          γ - ή ζητηθεί από σχολιαστή με «ταυτότητα» (δλδ όχι «Ανώνυμος») να αφαιρεθεί, εφόσον αναφέρει και τους λόγους.
    (10) Αν απο αβλεψία καθυστερήσει διαγραφή σχολίου, τότε για ταχύτερα, ζητήστετο μέσω του e-mail στο [4](7), εφόσον έχετε ήδη σχολιάσει το πρόβλημα, στον ίδιο χώρο, για να έχουμε την ταυτοποίηση σας.

 

1 ► ΣΧΟΛΙΑ:

Άναυδος είπε...

Άντε παιδιά, καλή αρχή και καλές Ψηφοφορίες.

Πιστεύω, σταδιακά, θα γίνει ένα σημείο αναφοράς για σχετικά θέματα.

Προϋπόθεση. Να κρατηθεί ο χώρος αποστασιοποιημένος απο τα ίδια τα αντικείμενα των ψηφοφοριών.

Τεχνικά δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης σχολίων. Μπορούν, όμως, να διαγραφούν εντελώς αν το ζητήσετε με σχόλιο χρήστη "ταυτότητας", αναφέροντας φυσικά τους λόγους.