Τα γκάτζετ ψηφοφορίας που μας παρέχει το Blogspot, είναι εξαιρετικά αξιόπιστα σε ενδεχόμενη μεγάλη αλλοίωση τους.
Για αυτό,
με την παρεχόμενη ευκολία και ταχύτητα, συν οτι είναι άριστα για χρήστες που θέλουν την πλήρη ανωνυμία,
δίνουν γρήγορα και αξιόπιστα μια ανεπίσημη ικανή ένδειξη για ένα θέμα.

Για να προτείνετε Ψηφοφορίες → Προτάσεις για Ψηφοφορίες
Για να αναρτήσετε κείμενα/άρθρα επι Ενεργών Ψηφοφοριών → Οδηγίες
Για να σχολιάσετε επι Ενεργών Ψηφοφοριών. → βλ. Θέμα Ψηφοφορίας


Η   Κ Α Λ Π Η
Πόσες ημέρες να είναι ενεργή μια ψηφοφορία;

Τεχνικά δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης σχολίων. Μπορούν, όμως, να διαγραφούν εντελώς αν το ζητήσετε με σχόλιο χρήστη "ταυτότητας", αναφέροντας φυσικά τους λόγους.